Contacto

e-mail

Podés ponerte en contacto para obtener información sobre clases de violín, organización musical de eventos o plantear cualquier inquietud o comentario.

Información de contacto

Si preferís, podes contactarte directamente con Claudio, a traves de estos medios:
Teléfonos: 2 622 0574 – 099 178 874
E-mail: clanathviolin@gmail.com